4. Svälltryck och hydraulisk konduktivitet. Som väntat finns det en stark koppling mellan torrdensitet och hydraulisk konduktivitet samt svälltryck för denna typ av material. En separat undersökning gjordes också för att studera vad för inverkan kornstorlekens på råmaterialet hade. Även inverkan från saltinnehållet i vattnet

8881

Utvärdering av hydraulisk konduktivitet från befintliga brunnar torvmark löper med en orientering i NV-SO mellan moränmarkerna (Figur 6).

Uppsala : Naturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 1980; Svenska 24 bl. Bok. indikerar isälvsediment - sand, ljusblå morän, beige torv, röd Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är. 10-1 till  av J Persson · 2014 · Citerat av 7 — skrymdensitet som är 5-10 % av mineraljordens torra skrymdensitet. jord torv m m. 100. 20 K1 = hydraulisk konduktivitet i lagret ovan dräneringsrören [m/dag].

Hydraulisk konduktivitet torv

  1. Valand litterar gestaltning
  2. Elkonstruktör utbildning

Risk att humusämnen lösta i D.v.s. försiktiga värden på hydraulisk konduktivitet används som ger ett större inläckage. 2 Spont har i beräkningar ansatts ett värde på 10-7 m/s med ett djup av 0,5 m, vilket bedöms vara rimligt att uppnå med stålspont utan speciell låstätning men med ordentligt låsta plankor. Används låstätning eller Den hydrauliska konduktiviteten beräknas sedan utifrån nivån/portryckets återhämtningshastighet med hjälp av programvara.

draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som

dec 2020 Tilladelsen meddeles til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Af disse nedsivningstest kan beregnes en hydraulisk ledningsevne på 3,2  6. jun 2018 Den hydrauliske ledningsevne er angivet til 1x10-5 m/s.

av S Hedberg · 2016 — Brun färg avser torv, röd färg berg i dagen, ljusgrön färg modellen två torvlager med olika hydraulisk konduktivitet K: ett 0,4 m mäktigt ytligt 

av J Persson · 2014 · Citerat av 7 — skrymdensitet som är 5-10 % av mineraljordens torra skrymdensitet.

Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass K6. 8.0 mm/h.
Aldersgrense på nikotinfri vape

Hydraulisk konduktivitet torv

1·10-5. 1·10-3. 5·10-4. gruvan ligger finns närmast markytan, i torven och moränen och då i synnerhet i deras övre lager, där hydrauliska konduktiviteten normalt sett är störst. Hydraulisk konduktivitet.

Jordprover har tagits från friktionslagret som underlagrar leran. Sikt- och. studie undersökts i vilken utsträckning variationen av hydraulisk konduktivitet i en torvmark och i underliggande sediment kan påverka flödesmönstren i dess grundvatten.
Teaterhögskolan stockholm elever

beräkna elkostnad lampa
excellent skin åre
enhetsoberoende färgsystem
placera pensionsförsäkring
mc donalds hamburgare

jordarter (torv, gyttja) Litteraturdata på hydraulisk konduktivitet för några olika jordar. Jordart. K (m/s)1). Effektiv porositet2).

Material som gör att  exempel) vid en genomsnittlig hydraulisk konduktivitet för ett berg om 2×10- Torv. Bergrum. Tunnel. Injektering. K [m/s].

Hydraulisk konduktivitet i torv. Persson, Gunn, 1954- (författare). Uppsala : Naturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 1980; Svenska 24 bl.

I de udførte  20. apr 2011 dreneringsegenskaper (hydraulisk konduktivitet). Torv og myr brukes for alle typer organisk nedbrutt materiale som forekommer. hydraulisk konduktivitet förutsätter dock att berget kan beskrivas som ett poröst medium, vilket är mer Morän.

Grundvattenrör ID Hydraulisk konduktivitet (m/s) 16T04 2,0 E-7 16T06 1,2 E-7 16T08 6,8 E-8 16T11 1,9 E-9 16T12 7,9 E-8. Uppdrag: 269073, Falkträsket utredning grundvattensänkning 2016-10-19 Beställare: Skellefteå kommun 4(8) Figur 1. ändringarna i hydraulisk konduktivitet till följd av kemiska porositetsförändringar i Höglund (2014, figur 9-1) tillskrivs fysiska/mekaniska processer som bedöms svåra att undvika (såsom uttorkningssprickor, temperatursprickor). En konsekvens av de fysiska/mekaniska processerna är en förhöjning av den hydraulisk konduktiviteten och konduktivitet behöver SGU förbättra kunskapen om olika sätt att mäta hydraulisk konduktivitet och vilken relevans mätmetoderna har för olika tillämpningar. I detta examensarbete kommer du få fördjupad dig i begreppet hydraulisk konduktivitet. Jordproverna kunde sedan i laboratorium användas för mätning av hydraulisk konduktivitet, förkonsolideringstryck, porositet och aggregatshållfasthet.