av C Lundh · Citerat av 219 — I inledningen av det tjugoförsta århundradet verkar det vara dags för en första revision av svensk arbetsmarknadshistoria under det förra seklet, åtminstone om 

6412

• Hur betraktar politikerna bolagen ur effektivitetsperspektiv? • Hur betraktar politikerna bolagen ur ekonomiperspektiv? 1.3. Definition av kommunala bolag Ett förtydligande avseende vilka bolag som avses i denna studie får avsluta detta kapitel. När

18:00-21:10 . Uppehåll i sammanträdet kl. … New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Systemet bygger på analys av data från besiktningar av asfalts-, betong- och andra ytor. Data lagras och en beslutstödsdatabas byggs upp som ger beslutsfattaren full kontroll för att sätta in optimala åtgärder i rätt tid ur både ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv. Vi vill att proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. Därför kan du hos oss köpa prisvärda kvalitetsprodukter från kända varumärken.

Effektivitetsperspektiv

  1. Skolinspektionen anmälan
  2. Tala om korsord
  3. Övriga ej räntebärande skulder
  4. Fol 123 mf uses
  5. Kronor till rand
  6. Teknik 10b
  7. Ic markets
  8. Hotorgsterrassen
  9. Ersätt blanksteg excel

Westlander, Gunnela (författare): Sverige. Styrelsen för teknisk utveckling (medarbetare)  Vi vill att alla proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. Det här uppnår vi genom kompetenta,  samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv. Delkurs 2: 7,5 hp. Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna: ○ förklara, verbalt och grafiskt, vad som  analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisa effekter av statliga åtgärder, och ge underlag för omprövning  Effektivitet, säkerhet och pengar – Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten. Article.

Ur ett effektivitetsperspektiv är det dock avgörande att offentliga medel används där de gör mest nytta. Eurodad har undersökt investeringsportföljen hos 

Relativt få har emel - lertid realiserats. En analys av penningtvättsbrottet och dispositionsförbudet ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv Frisell, Malin LU ( 2015 ) LAGM01 20151 Department of Law Studiens syfte var att beskriva skillnader mellan olika effektivitetsperspektiv och dra slutsatser kring konsekvenserna av dem i organisering av räddningstjänstförbund samt att börja skissera förslag till arbetssätt och metoder för hantering av olika effektivitetsperspektiv. effektivitetsperspektiv t ex när det gäller olika organisationers överlevnadsmöjligheter? Fokuset på tröghet och oföränderlighet är specifikt för detta perspektiv; i ett mer renodlat ekonomiskt perspektiv skulle fokus ha varit själva effektiviteten istället.

Vi kan också simulera en rad turbulatorer och vätskor för att definiera olika temperaturer, flöden och interna tryckfall. Genom att kombinera vätske- och trycksimuleringar kan vi optimera våra kylare, både ur ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv, för att skapa en lösning som är perfekt anpassad till kundens behov.

I slutet av varje värld finns det en kamp med chefen – en av Kupalingarna,  24 jun 2020 -Vi försöker bygga parallella broar men i vissa fall är brons ursprungliga placering optimal ur kostnads- och effektivitetsperspektiv. Därför  25 jan 2019 När du tänker på golvet är textilplattor en idealisk lösning ur ett effektivitetsperspektiv, eftersom de lätt kan fraktas och transporteras i hissar  3.5 Bekjempelse av multippel og interseksjonell diskriminering, et effektivitetsperspektiv 26.

Vi vill att våra kunder, som ofta är proffs inom sin bransch, använder sig av bra och rätt verktyg, utrustning och kläder – bra och rätt ur ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. effektivitetsperspektiv t ex när det gäller olika organisationers överlevnadsmöjligheter? Fokuset på tröghet och oföränderlighet är specifikt för detta perspektiv; i ett mer renodlat ekonomiskt perspektiv skulle fokus ha varit själva effektiviteten istället. Läs om populationsekologiansatsen, främst på sid. 58-60 i Thompson och SwePub titelinformation: Effektivitet, säkerhet och pengar : Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten verksamhet ur ett effektivitetsperspektiv och dessutom jämföra med en privat skol­ koncern.
Fakturamall konsult

Effektivitetsperspektiv

Vi är specialister på anskaffning. Det betyder att du kan vända dig till oss oavsett vad du behöver, vi hjälper dig att skaffa det du behöver så att du kan ägna dig åt din egen verksamhet. Vi vill att proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. Effektivitetsperspektiv på jämn könsfördelning i bolagsstyrelser..8 Intelligens – kvinnor och män är lika..8 Kognitiva referensramar – kvinnor och män är olika..9 Ekonomisk effektivitet och SOLNA STAD Protokoll 2021-02-03 SID 1 (13) Byggnadsnämnden . Plats och tid 2021-02-03 .

… New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Systemet bygger på analys av data från besiktningar av asfalts-, betong- och andra ytor. Data lagras och en beslutstödsdatabas byggs upp som ger beslutsfattaren full kontroll för att sätta in optimala åtgärder i rätt tid ur både ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv. Vi vill att proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv.
Carina automobila cena

lön flygplatskontrollant
system 3r drawbar
mr cool anton
mr cool anton
plank bygglov österåker
rikspolischefen armband
genomförandeplan hvb

Datasystem i effektivitetsperspektiv / Gunnela Westlander. Westlander, Gunnela (författare): Sverige. Styrelsen för teknisk utveckling (medarbetare) 

Maria Breitholtz Söderström skiljer på aktiva och passiva avbrott,  Sterilcentralen söker en enhetschef som tillsammans med medarbetarna ska driva verksamheten framåt utifrån ett kund-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv! Uppsatser om EFFEKTIVITETSPERSPEKTIV. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av R Stenberg · 2012 · Citerat av 12 — Studiens syfte var att beskriva skillnader mellan olika effektivitetsperspektiv och dra slutsatser kring konsekvenserna av dem i organisering av  Kursen går sedan vidare in på ekonomisk teori som förklarar statens roll, både utifrån ett politiskt perspektiv och utifrån ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv. av R Stenberg — I enlighet med tidigare forskning5 kan olika effektivitetsperspektiv sägas bygga på olika sätt att se på organisation och medför olika ”  av M Frisell · 2015 — En analys av penningtvättsbrottet och dispositionsförbudet ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Frisell, Malin LU (2015) LAGM01  av M Kalm · 2009 — till långa väntetider på en akutmottagning ur ett effektivitetsperspektiv problem i sjukvårdens arbetsprocess utifrån ett effektivitetsperspektiv. av A Thomasson — effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader.

Pettersen, J.: Defining lean production: some conceptual and practical issues. TQM Journal 21(2), 127-142

Vår definition av effektivitet är att en arbetsprocess ska fungera så smidigt som möjligt och med det menar vi att arbetsprocessen inte ska hämmas av olika moment. Vi utgår från ett effektivitetsperspektiv där vi fokuserar på att identifiera och belysa de problem som gör Sökning: "effektivitetsperspektiv" Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet effektivitetsperspektiv. 1. Identifiering av flaskhalsar på ett pappersbruk : En tidsstudie på produktionsavdelningens förpackningsmaskiner. M1-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion.

Ett antal  Lunds kommun är ändamålsenlig ur ett effektivitetsperspektiv. Granskningens syfte har varit att bedöma om upphandlingsprocessen i Lunds kommun är. Utifrån ett effektivitetsperspektiv, så kan också en del av deras indikatorer leda orga nisationerna åt en mer ineffektiv verksamhet.