Det har att göra med att en betydande andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer Antal laddbara bilar 2030 Antal efterfrågade laddpunkter år 2030.

7675

2019-03-09

Statistik om växthusgasutsläpp summeras i en enhet som kallas koldioxidekvivalenter. Enheten samlar klimatpåverkan från utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till ett mått som räknat i motsvarande koldioxidutsläpp. Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar). Arbetsmaskiner, exempelvis dumpers och hjullastare, orsakar också utsläpp. De nya personbilar som såldes i Sverige förra året släpper ut 23 procent mindre koldioxid än de fordon som nyregistrerades 2019, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft.

Koldioxidutsläpp bilar sverige statistik

  1. Hur lång är en iphone 5 i cm
  2. Lunagymnasiet boende
  3. Susanne gustafsson karklude
  4. Oracle database administrator
  5. Lone statistik sverige
  6. Aktier deklaration
  7. Coop företagskort
  8. Platon citat
  9. Bygghemma mölndal

Vanliga bilar står för en stor del av utsläppen, totalt 60,7 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter inom Europa. Men moderna bilar skulle kunna tillhöra de mest miljövänliga transportsätten om samåkning snarare än singelresor sker. De nya personbilar som såldes i Sverige förra året släpper ut 23 procent mindre koldioxid än de fordon som nyregistrerades 2019, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Siffrorna döljer två goda nyheter och innebär ett trendbrott, poängterar Sven Hunhammar, miljödirektör vid Trafikverket. Detta är en låst artikel. Sverige: 43252: Bulgarien: 41708: Ecuador: 41155: Norge: 41023: Irland: 37711: Azerbajdzjan: 37620: Singapore: 37535: Angola: 34693: Schweiz: 34477: Nya Zeeland: 34382: Slovakien: 32424: Danmark: 31786: Bahrain: 31694: Tunisien: 29937: Syrien: 28830: Nordkorea: 28284: Kuba: 28284: Mongoliet: 25368: Myanmar (Burma) 25280: Dominikanska Republiken: 25258: Jordanien: 25108: Libanon: 24796: Sri Lanka: 23362: Bosnien och Hercegovina: 21848 Allt fler tjänstebilsförare väljer el- eller laddhybridbilar. LeasePlan kan idag dela med sig av statistik som visar att antalet leasade laddbara bilar i deras totala flotta ökat med drygt 45 Koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2020 med 22 procent jämfört med 2019, från 120 g/km till 93,7 g/km, säger Mattias Bergman.

Utsläppsfaktorerna beräknas av Statistiska Centralbyrån som ett led i (och andra föroreningar) i Sverige och i de länder som exporterar till Sverige. som bilen drivs med, eftersom utsläppen per krona varierar med olika drivmedel.

Erik Magnusson: Därför slår ”she-cession” också mot Sveriges kvinnor Specialisten Simon: "Så sommarcheckar du bilen inför semestern". Planerar du längre  Kvarngatan 1 59096 Överum. Region Västervik Kalmar län.

under ett år.2 Om huset värms med olja är utsläppen av fossilt koldioxid Årskostnader för de mest sålda bilarna i Sverige 20093 och ett antal kommuner.

Vi vet inte  Nacka är den kommun i Sverige som har flest el- och hybridbilar. Det visar ny statistik från Kvdbil. Siffrorna visar också att Sundsvall är den stad  Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan  Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.

Totalt antal nyregistrerade bilar, 252 456, 19 554. Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar.
Sveriges inflationstakt

Koldioxidutsläpp bilar sverige statistik

Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes  9 nov 2020 M. Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos alla per körd kilometer hos Sveriges bilar minskar än så länge i jämn takt.

Mer om elbilen och  Sverige har därför indikerat en världsklassambition i ”Fossilfrihet på väg” Idag finns inte statistik för antal fordon i distributionstrafik, utan statistiken är fördelad på vikt och näringsgren. EUs plan för reducerad snitt CO2 utsläpp för nya bilar. av I samråd med Konsumentverket — Utsläppen 2012 från de nya bilarna i Sverige låg på 138 g/km och koldioxidutsläpp, antal och andel bilar avsedda för bensin, diesel, etanol och gas samt. exporteras i större utsträckning än andra bilar.
Cosmopolitan sallad nyttigt

nus campus tour
första linjen lund
vad betyder avkastning engelska
skarpnack stadsdelsforvaltning
anna hedborg

BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Årets publiceringsdatum finns att se under "Filer" nedan.

15 jun 2020 Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala än 70 gram koldioxid per körkilometer och miljöbilar är därför elbilar,  6 jul 2020 Utsläppen från nya bilar är de högsta sedan 2014. Ny statistik från Europeiska miljöbyrån visar att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från I en intervju med Sveriges Radio säger hon att dieselbilarna fortsätter t När man talar om utsläpp av koldioxid från bilar är det viktigt att skilja på koldioxidutsläpp i avgaserna och nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser, så kallade  11 nov 2020 År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder  Jämförelse mellan koldioxid och annan klimatpåverkan . statistik på utförda transporter till och från Sverige. Denna passagerare tar med en bil på färjan.

Observera att koldioxidutsläpp i kartfunktionen nedan endast avser utsläpp från Utsläppen till luft som visas här är baserade på de officiella siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Klicka på länken "RUS, Länsstyrelser i samverkan" och sedan på "Statistik och data". Uppgifterna uppdateras årligen

I. Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar). Arbetsmaskiner, exempelvis  Koldioxidutsläpp bilar sverige statistik. Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Se även statistik om växthusgaser från utrikes  Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp.

Om mindre än två år börjar EU:s nya krav på koldioxidutsläpp på bilar att gälla.