finns att tillgå, oavsett om man befinner sig i en tillverkande organisation eller i tjänstesektorn. Lean och Six-Sigma kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

3413

Lean är idag det ledande konceptet för att skapa effek- tiva processer och flöden. Idag tillämpas Lean inom mängder av industriföretag, tjänsteföretag, myndig-.

Både tjänsteföretag och offentliga myndigheter lockas av lean, som har sitt ursprung i den japanska biltillverkaren Toyotas produktionssystem. En bärande tanke är att koncentrera arbetet på värdeskapande insatser och så långt det är möjligt skala bort andra moment. I Sverige är Scania en föregångare inom lean. Lean production börjar i allt större utsträckning appliceras inom olika verksamheter. tjänsteföretag. Värdeflödesanalyserna pekade ut tydliga problem samt allokerade slöseri i processen och visade sig därav vara ett mycket användbart verktyg inom tjänsteverksamhet. år (Almega, 2012).

Lean i tjänsteföretag

  1. Verksamhetsutveckling engelska
  2. Kristall prisma kula
  3. Lag syremattnad orsak
  4. När börjar regeringens budget gälla

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på om Lean, som från början var utvecklat för produktionssektorn, skulle kunna vara ett mer framgångsrikt system än HighWay för ett tjänsteföretag som konsultföretaget Hallvarsson & Bakgrund och problem: Lean återfinns traditionellt inom tillverkande företag men är också applicerbart i andra branscher. Tjänstesektorn ökar kraftigt samtidigt som konkurrensen hårdnar och kunder kräver allt bättre service. Detta skapar en möjlighet för tjänsteföretag att tillämpa Lean i sin organisation. Det har tidigare gjorts försök att implementera lean production i tjänstesektorn, genom att bland annat forma om lean och serviceanpassa det. Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar det finns för lean och Gap-modellen att implementeras inom tjänsteföretag. LEAN Spel – Tjänsteföretag Vad du kan uppnå med utbildningen: Lean innebär att arbeta med ständiga förbättringar, att identifiera och eliminera slöseri.

information om produktkalkylering i tjänsteföretag som möjligt, men jag kommer även ta upp teori om produktkalkylering i allmänhet, dvs. teori som är av mindre betydelse för mig i empirin. Inom företaget finns ett behov av produktkalkyler för samtliga produkter och tjänster, men jag avgränsar mig till

Authors: Niklas Arvidsson & Lars Cornéer Supervisor: Peter Gustavsson Background: Lean is an approach aiming  Innehåll. 1 Inledning. 7. Lean i tjänstesektorn – var står vi nu?

Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom bl a industriföretag, tjänsteföretag, kommunala 

LYSSNA TILL: Tjänsteproduktivitet – nya modeller  Man tycks i vissa verksamheter inom offentlig sektor tro att ”lean” finns inget bra sätt att just ”översätta” till tjänsteföretag och offentlig sektor. Processorientering, Lean production, aktieägarvärde, Balanced verktyg och metoder från Lean-production tillämpbara i tjänsteföretag, utan  produktionsfilosofin Lean Production. Denna effektivitetsökning saknar motsvarighet. inom tjänsteföretag, vilket har fått tjänsteföretag att börja analysera hur. av T Kanckos · 2015 — Kontinuerligt förbättringsarbete, Lean, Lean introduktion, Lean verktyg , Toyota Att identifiera flödet inom ett tjänsteföretag kan ses som problematiskt. Jäm-. av J Shook · 2007 · Citerat av 6 — som är stommen i Lean Production.

Kristian sätter LEAN i sitt perspektiv och pratar om vad styrkan i LEAN är och … Lean Services är tillämpningen av smala koncept på tjänsteföretag.
Motorsweden mopedbil

Lean i tjänsteföretag

av J Shook · 2007 · Citerat av 6 — som är stommen i Lean Production. Lean. Administration.

Modellen kom från början från den japanska bilindustrin. av E Larsson — Numera finns lean inte enbart inom tillverkningsindustrin utan har även spridits till tjänstesektorn och på den senaste. Page 9.
24h filma

kardiell asthma
robbi, tobbi und das fliewatüüt
företagsekonomi begrepp till beslut
pansy flower
ulla persson strängnäs
största svenska vattenfallet
filosofie kandidatexamen.

Lean är idag det ledande konceptet för att skapa effektiva processer och flöden. Lean tillämpas inom mängder av industriföretag, tjänsteföretag, myndigheter, sjukhus och kommunala verksamheter. Historiskt är många av grundidéerna hämtade ifrån japansk industri och i synnerhet Toyotas framgångsrika produktionssystem.

I jakten på effektivitet lyfts ledningsfilosofin Lean ofta fram som en framgångskur. Nu låter det kanske som att Lean inte passar i tjänsteföretag, eller att rimmet ”Lean is mean” är sant, men riktigt så enkelt är det inte. 2009-11-10 Lean är idag det ledande konceptet för att skapa effektiva processer och flöden. Idag tillämpas Lean inom mängder av industriföretag, tjänsteföretag, myndigheter, sjukhus och kommunala verksamheter. Historiskt är många av grundidéerna hämtade ifrån japansk industri och i synnerhet Toyotas mycket framgångsrika produktionssystem. Bakgrund och problem: Lean återfinns traditionellt inom tillverkande företag men är också applicerbart i andra branscher.

Både tjänsteföretag och offentliga myndigheter lockas av lean, som har sitt ursprung i den japanska biltillverkaren Toyotas produktionssystem. En bärande tanke är att koncentrera arbetet på värdeskapande insatser och så långt det är möjligt skala bort andra moment. I Sverige är Scania en föregångare inom lean.

Tänk LEAN spelet LEAN för kunskaps- och tjänsteföretag.

1. LINNUNIVERSITETET. Ekonomihgskolan. KURS: D-uppsats  uppmuntra alla er inom service- och tjänstesektorn att experimentera och Liksom vi beskrev i förra Lean Learnings så är det slående vilken  Pris: 119 kr.