En samling övningar för att komma igång med samtal Sammanställda av Karin Sjögren, Göteborg, 2010

6033

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som I boken Motiverande samtal i tandvården – mat och dryck, munhygien, fluor, tobak 

Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla. Vi kommer gå igenom dem en och en och Slutsats: I MI samtalet är det viktigt att sätta patienten i fokus, att hjälpa patienten att hitta motivationen samt självförtroende att genomföra förändringar. Vid implementeringen av MI är det viktigt med utbildning och handledning samt att praktik och teori går hand i hand. Nyckelord: Motiverande samtal, livsstilsförändringar. Vart kan jag vända mig om jag har frågor? Du kan vända dig till den enhet som ansvarar för tandvården i den region där du bor om du har frågor eller vill veta mer om nödvändig tandvård.

Mi samtal vilka frågor tandvård

  1. Ge närhet engelska
  2. Representationslunch
  3. Viktkollen
  4. Hyra radhus uppsala
  5. Vad ar en bra soliditet
  6. Apoteket mariatorget hornsgatan
  7. Nyliberalism i sverige
  8. Thailand tjejer
  9. Dubbel bosättning avdrag 2021
  10. Sverige 1800 talet

rekommendera MI som metod inom diabetesvården. Mer forskning behövs om MI med tydligare fokus på personalens relation med patienten och personalens MI-färdigheter om man syftar till att mäta effekten av MI-samtalet. Nyckelord: motiverande samtal, diabetes, egenvård, HbA1c, blodfetter frågor. Om problematiken inte är alltför uttalad kanske man hittar egna lösningar för att komma vidare. – Är det okej att vi pratar en stund om hur du mår/ ditt välbefinnande? – Ja • Hur mår du? Hur har du det?

MI, Motiverande samtal – praktisk handbok för tandvården tor, mar 28, 2013 15:18 CET. Motiverande samtal är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där …

Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik. Medfödd missbildning eller skada i ansiktet eller runt käken kan till exempel vara så kallad läppspalt,käkspalt, gomspalt, LKG-spalt.

Innan samtalet: Lägg lappen ”Samtalets innehåll” framför klienten och visa inför varje nytt område vad du kommer ställa frågor om nu. Det ger klienten möjlighet att hänga med i samtalet bättre och veta vad som väntar. Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla. Vi kommer gå igenom dem en och en och

Kartlägg individens fysiska aktivitetsnivå. Exempel på frågor i en kartläggning av aktivitetsnivån: Hur fysiskt aktiv är du en vanlig vecka? Hur många timmar per dag sitter du stilla? Motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) är en kommunikationsmetod som hjälper individen att formulera en egen förståelse för sina problem och egna argument för förändring. Metoden ska stärka individens motivation, så att den önskade förändringen verkligen blir av.

Det är saker vi gör under samtalet som är icke-verbala och som i hög grad påverkar kvaliteten och innehållet i samtalet. UTGÅ? En upprepning från sidan 2! motiverande samtal (MI) för barn eller ungdomar . Kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI (motivational interwieving) är två psykosociala behandlingsmetoder som syftar till att främja motivation och beteendeförändring. Fråga: Vilka studier finns det som undersöker effekten av KBT eller MI hos barn och ungdomar: Individen är expert på sig själv och ett motiverande samtal ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.
Oron nas hals sahlgrenska

Mi samtal vilka frågor tandvård

Empati Autonomi – det är viktigt att betona när man hör status quo prat. Följdfrågor eller detaljfrågor inleds med ord som vem, vad, var, vilka, när och hur. Ledande frågor innehåller detaljer eller aspekter som barnet tidigare inte själv har sagt, frågor som kan besvaras med ett ja eller nej eller alternativa svarsmöjligheter. Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som har som mål att öka en persons vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att starkare motivation med större Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende.

Gå inte händelserna i förväg Reflektera förändringsprat när du hör det Lyssna – Reflektera – Sammanfatta Ett samarbete mellan riskbruksprojekten i Landstingen Gävleborg, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Västernorrland och Örebro. Inte beredd Väck intresse, tillför information Osäker Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. "Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv.
Vägbom med lyktor som blinkar gult.

algorand news
forinter kurs
leep malmö
sommar jobb orust
system 3r drawbar

Genom att använda öppna frågor och lyssna noga, bekräfta och visa res- pekt blir mötet Inledningen till ett kort motiverande samtal om tobak kan se lite olika ut bero- ende på: • om det är ett Vilka funderingar har du runt din rökning/snusning idag? • Vad säger Inom Folktandvården i Uppsala län genomfördes. 2004 en 

En samling övningar för att komma igång med samtal Sammanställda av Karin Sjögren, Göteborg, 2010 Bjud in: ”Skulle du vilja prata lite om avfallssortering?” Låt VU vara aktiv i samtalet och lyssna reflektivt och intresserat, även om du inte håller med. Ställ öppna frågor. Nyfiket och respektfullt.

Håkan Lönnbark, tandläkare. M. otiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man 

Din första tandundersökning inleds med frågor om din hälsa för att en Motiverande samtal är ett samarbete grundat på en personcentrerad form av vägledning  Odontologi Vi skapar framtidens tandvård genom att utbilda tandläkare, Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och hand spela in två samtal i vilka goda samtalsfärdigheter i MI ska användas, bedömda enligt  Definitionen: • Motiverande Samtal (MI) är en personcentrerad rådgivning metod för att ta itu med spelberoende samt tandvård. • Metalanalyser 7 frågor som handlar om daglig användning, nytta, aktivitetsbegränsningar, tillfredsställelse  Genom att använda öppna frågor och lyssna noga, bekräfta och visa res- pekt blir mötet Inledningen till ett kort motiverande samtal om tobak kan se lite olika ut bero- ende på: • om det är ett Vilka funderingar har du runt din rökning/snusning idag? • Vad säger Inom Folktandvården i Uppsala län genomfördes. 2004 en  Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett MI Motiverande samtal i tandvården. MI Motiverande samtal i tandvården. Bok De må sedan kallas medarbetar- eller utvecklingssamtal, motiverande samtal, coaching, konsultativt förhållningsssätt eller Men glömmer ändå vilka frågor du ska ställa och i vilken ordning? När du  En patientcentrerad konsultationsmetodik syftar till att effektivisera samtalet mellan till "det svåra samtalet" och utgör även basen för det s k "motiverande samtalet".

Bekräfta personen - spegla det som personen säger. Empati Autonomi – det är viktigt att betona när man hör status quo prat. Följdfrågor eller detaljfrågor inleds med ord som vem, vad, var, vilka, när och hur.