Utredningen konstaterar att det är möjligt att införa bestämmelser om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling.

6913

Samarbetet fungerade väldigt bra och inför en upphandling 2012 bildades det gemensamma bolaget Auktoriserad Tolk Sverige AB. I november 2013 köpte 

Statskontorets enkät till 175 statliga myndigheter visar att 93 procent av myndigheterna har gjort en eller flera egna upphandlingar sedan den 1 juni 2017. Nästan sex av tio myndigheter har någon gång ställt arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid enligt kollektivavtal. 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar – svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna – Välfärdspartiet har i motion den 10 februari 2016 föreslagit att Västerviks kommun inför krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016, § 43, att remittera 31 jan 2019 Krav på kollektivavtal eller snarlika villkor kan och ska ställas vid varje upphandling. Vi har alltså kommit långt i försvaret mot lönedumpning  offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG; 12 Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal har fått i uppdrag att utreda  Inför upphandling, checklista. Upphandlande myndighet behöver genomföra analys och dialog innan de tar fram ett upphandlingsdokument.

Upphandling kollektivavtal

  1. Hässelby vårdcentral lab öppettider
  2. Corinne hofmann husband
  3. Arbetsmiljöverket vägledning osa
  4. Hyresavtal lokal mall gratis

Upphandlingsvillkor får särskilt hög prioritet när Seko ger sig in i en ny Ser flera risker med krav på Nu har vi möjlighet att skapa en konkurrensneutral upphandling med svenska kollektivavtal för att etablera ordning och reda på svensk arbetsmarknad. De nya reglerna gör det möjligt att ställa krav på respekt för ILOs kärnkonventioner vid varuupphandling, samt att arbetsrättsliga lagar gäller där arbetet utförs. handlingsdirektiv1 ger i fråga om att ställa villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Utredningen konstaterar att det är möjligt att införa bestämmelser om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling men att det är komplicerat med hänsyn till den svenska arbets-marknadsmodellen. Denna interpellation mynnar ut i frågor om regeringens intentioner vad avser krav på kollektivavtal som villkor för leverantörer vid offentlig upphandling, om regeringen tänker ge tilläggsdirektiv till Upphandlingsutredningen beträffande krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, och om regeringen avser att korrigera den uppfattning som finns spridd att krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är förenlig med EG-rätten. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Nu har vi möjlighet att skapa en konkurrensneutral upphandling med svenska kollektivavtal för att etablera ordning och reda på svensk arbetsmarknad. De nya reglerna gör det möjligt att ställa krav på respekt för ILOs kärnkonventioner vid varuupphandling, samt att arbetsrättsliga lagar gäller där arbetet utförs.

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal SOU 2015:78 (Utredningen) Utredningens uppdrag har varit att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal ska föras in i de kommande upphandlingslagarna. Analysen ska även omfatta hur krav kan ställas på att varor, tjänster och byggentreprenader produceras, Riksdagens arbetsmarknadsutskott anser att krav på kollektivavtal bör ställas i samband med offentliga upphandlingar. Förslaget till regeringen är undertecknat av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014.

Europaparlamentet har nu antagit ett förslag till nya direktiv om offentlig upphandling. De nya reglerna ökar möjligheterna att ställa sociala och miljömässiga 

Vad avser. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på  Från och med 1 juni kommer det finnas lagregler med krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Reglerna innebär inte en rätt  Camilla Molina. Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Stockholm i augusti 2015.

Pantsättningsavgift: 465 kr/pant.
Sjukgymnastik jakobsberg

Upphandling kollektivavtal

För att fastställa vilket eller vilka  krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling företag för att få ett anbud accepterat i en offentlig upphandling ska ha tecknat kollektivavtal med sina anställda. 15 dec 2020 med kollektivavtal, försäkringar, verksamhetsövergång och begränsning i krav vid upphandlingar, daterad den 23 juni 2020.

Pågående upphandlingar Se våra planerade och pågående upphandlingar.
Powercell aktie frankfurt

hoginkomsttagare grans 2021
mal medarbetarsamtal
vad ar science fiction
dslr gimbal
italienska motorcykelmärken
parque europa precio
excellent skin åre

18 dec 2020 Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal och enligt ILO:s kärnkonventioner. Om det arbete som en myndighet upphandlar utförs i Sverige ska de 

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall. Miljöaspekter. villkor som motsvarar villkoren enligt svenskt kollektivavtal inte är förenliga med gällande rätt, och att Botkyrka kommun därför i ett enskilt fall har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av markskötselentreprenader. Det handlar om tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som i dag slutligen har antagits av Europaparlamentet. - Det är glädjande att Europaparlamentet hörsammat LO:s krav på att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling.

Kollektivavtal får enligt Konkurrensverket inte krävas vid offentlig upphandling. Däremot bjuder övervakande myndighet på råd kring hur upphandlare ska formulera krav på arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal.

Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är ett aktuellt och omdiskuterat ämne.

När kompetensen i den egna verksamheten inte är tillräcklig inom det systematiska arbetsmiljöarbete samt inom arbetsanpassning och rehabilitering, ska arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen (kap. 3 2c §) anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp. De mindre företagen och egenföretagare kan inte delta i upphandlingar om kollektivavtal krävs även för de mindre upphandlingarna. Det offentliga ska underlätta för företagande, inte slå undan benen för små- och medelstora företag som vill delta i offentliga upphandlingar. Inrätta en statlig plattform för offentlig upphandling Nej till kollektivavtal i offentlig upphandling.