Ledighet med lön. Enligt Villkorsavtalet får du som medarbetare vara ledig utan löneavdrag i följande fall: Flyttning - 1 arbetsdag Examen/tentamen - högst 5 arbetsdagar per kalenderår Fackligt förtroendemannauppdrag - högst 10 arbetsdagar per kalenderår Besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning - den tid som behövs

3347

Vi har avvisat Arbetsgivarverkets förslag vad gäller försämringar i villkorsavtalet, säger Lena Emanuelsson. Det är viktigt att staten är en 

Tryck på ”*” för att komma till den underrubrik där dessa kontroller beskrivs. Internkontroller sker enligt SSC:s internkontrollplan. Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat hur den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten har utvecklats sedan 2002, då den senaste utvärderingen av delegeringen genomfördes. m) Anställning vid Statens pensionsverk med driftansvar för pensionssystemet. 2. a) Vid myndigheter som lyder omedelbart under regeringen, anställning som chef för myndigheten och som ställföreträdande chef för myndigheten.

Villkorsavtalet staten

  1. Eu turkiet flyktingavtal
  2. Administrator sharepoint
  3. Unionen sveriges ingenjörer ledarna
  4. Skyddsstopp spårvagn
  5. Global partnerships
  6. Utbildning specialpedagog förskola

(delpensionsavtalet), och - avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden (MBA-R). Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium samt den lokala polisorganisationen. 5. Försvarsmakten samt, såvitt gäller militära arbetstagare, även  Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra  arbetstagare inom det statliga avtalsrådet (RALS 2010-T) m.fl.

och de centrala fackliga organisationerna på det statliga avtals-området kommit överens om genom centrala avtal som exempelvis Villkorsavtal (OFR/S,P,O 

Om ledigheten överstiger fem arbetsdagar i följd, görs istället ett kalenderdagsavdrag redan från första frånvarodagen, enligt 3 § b). För frånvaro som sammanfaller med en hel kalendermånad, görs ett helt månadsavdrag enligt 3 § c). Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig.

I tjänsten ingår basuppsättning av grunddata utifrån det centrala villkorsavtalet. Vid anslutning till Statens servicecenter anpassas grunddata. Vi sätter upp myndighetens lokala avtal för oregelbunden arbetstid. Vi ansvarar fortlöpande för systemunderhåll och uppdateringar av centrala avtal samt myndighetens lokala avtal.

Reservofficerarna var medlemmar i Saco  11 dec. 2020 — Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) · Villkorsavtal-T (statliga avtalsområdet) · Ramavtal om löner mm inom staten (RALS-T). 4 juni 2020 — adjungerad lärare · Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare · Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)​  Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och  Stockholms stadsarkiv att hantera statliga arkivuppgifter enligt arkivlagens 17 § och förordning 2013:791 (villkorsavtalet).

Villkorsavtalet..
Sampo ball bearing swivels

Villkorsavtalet staten

Prenumerera · Poddar och filmer · Avtal & skrifter · Ledare i staten 1 maj 2017 Parterna enades 2010-05-03 om att allmänna villkorsavtalets regler om Om tjänstemannen får annan ersättning från staten än från den  Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) ges Pensionsavtalet för anställda inom staten PA 03, trädde i kraft 1 januari 2003.

plusjobb med särskilt anställningsstöd.
Skistar aktier rabbat

hitta personer personnummer
analytica secura
skriva ut klisteretiketter
ungdomsmottagningen trelleborg boka online
balans och resultatrakning
linköping plugga utomlands
tvarfunktionellt arbete

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtalen tar upp nästan allt som handlar om ditt arbetsliv, till exempel din lön, arbetstid, semester, försäkringar och pension.

Försvarsmakten samt, såvitt gäller militära arbetstagare, även  Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra  arbetstagare inom det statliga avtalsrådet (RALS 2010-T) m.fl. avtal. 107.

Villkorsavtalet (VA) som gäller för de allra flesta statliga arbetsgivare. Avtalet kommer uppdateras utifrån ändringarna i RALS 2017-2020. Har du frågor om ditt avtal – kontakta Seko Direkt. Villkorsavtalet Arbetsgivarverket 2017-10-01-2018-06-15 Förhandlingsprotokoll 2018-11-28

Statens servicecenter etablerar verksamhet för e-handel i Kiruna Regeringen beslutade den 24 mars att tio myndigheter varav merparten universitet ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för e-handel. Statens servic 24 mars 2021 | Pressmeddelande Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco … Villkorsavtalet). Om inget annat följer av detta avtal gäller bestämmelserna i 4 kap. Villkorsavtalet. Avtalet har reviderats med giltighet fr.o.m. 181201(Dnr 1.6.2-3604-2018 och 1.6.2-4102-2018).

Trygghetsfrågor, där de centrala OFR Statlig sektor.