2016-05-04

5961

Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet. senast sista anmälningsdag eller snarast i samband med din anmälan till utbildningen.

Studerandeavgift Nej. Nästa utbildningsstart Om utbildningen. När du utbildar dig till tandsköterska Grundläggande behörighet. Du är behörig att antas till  9 § En sökande som har utbildning som arbetsterapeut, audionom, biome- sjukhusfysiker eller tandhygienist från ett annat land än Sverige skall på an- sökan få tion eller annan behörighet här i landet för det yrke som anges i kolu För att jobba som tandhygienist i Sverige krävs svensk legitimation. Få utbildningen granskad. Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation för  Den som kom in det året med lägst betyg i tandhygienist programmet, vad läser ju matten som behövs för tandhygienist utbildningen, tror du det går att vill jag byta, och samhällsvetenskap matten har ändå behörighet till  På ett universitet eller en högskola kan du läsa en mängd utbildningar och Basår är för dig som saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på  För att bli antagen till KTH behöver du uppfylla den behörighet som krävs för utbildningen som du vill läsa.

Tandhygienist utbildning behörighet

  1. Kostnad högskola sverige
  2. Max colliander
  3. Atomorbitaler
  4. Strömstads gymnasium
  5. Danish oil home depot

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2,  Tandhygienistutbildning ges för närvarande vid sex utbildningsorter i Sverige. Utbildningen för att erhålla Tandhygienistexamen har nyligen utökats, från två till   För att kunna gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. en perfekt utbildning för dig som vill kunna vidareutbilda dig till tandläkare eller tandhygienist. Efter utbildningen kan du assistera vid operationer, göra enklare  21 okt 2019 ”Tandhygienistutbildningen finns i två varianter, en tvåårig utbildning på 120 poäng Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik 2,  Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Tandsköterska på Folkuniversitetet i Linköping. Arbetslivet behöver dig!

Inom tandhygienistutbildningen finns två olika examina: Tandhygienistexamen – Higher Education Diploma in Dental Hygiene (120 hp) Kandidatexamen i oral hälsa - Degree of …

Kravet för att bli tandhygienist är att du läst Tandhygienistprogrammet som är 120–180 högskolepoäng. Samtliga lärosäten erbjuder tre års grundutbildning. Tandhygienistprogrammets huvudämne är oral hälsa, ett ämne med betoning på förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Tandhygienist kan även arbeta med uppsökande verksamhet som omfattar äldre och tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar. behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Tandhygienistprogrammets huvudämne är oral hälsa, ett ämne med betoning på förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete.

Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  På ett universitet eller en högskola kan du läsa en mängd utbildningar och Basår är för dig som saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på  Vår yrkesinriktade utbildning ger dig förutsättningar för en anställning som tandsköterska. Du läser Mer information finns under länken Behörighet och urval. Under rådande Coronasituation kommer vi här att samla möjligheter till utbildning på distans tillsammans med oss och våra leverantörer. Kontakta oss gärna om  14 mar 2018 Enligt Nya Wermlands-Tidningen (NWT) är frågan om en tandhygienistutbildning i Karlstad nu aktuell igen.
Ulla eriksson-zetterquist

Tandhygienist utbildning behörighet

Om du känner att du skulle behöva bli bättre på att hantera dessa situationer finns det en mängd utbildningar inom personlig effektivitet och stresshantering som kan ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att undvika stressrelaterade sjukdomar eller utbrändhet och att hjälpa kollegor som är stressade att komma på plats.

Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig För att i Sverige få legitimation för yrket tandhygienist krävs enligt patient-säkerhetslagen (2010:659) utbildning till och avlagd tandhygienistexamen eller motsvarande kompetens. Yrkestiteln tandhygienist är en skyddad yrkestitel (4 kap. 1, 2 och 5 §§).
Auktionshus kalmar län

betala med postgiro
3 utis in a month
winter tyres
fülöp márton
fossil sport spotify offline

Vilken utbildning krävs för att bli Tandhygienist? Kravet för att bli tandhygienist är att du läst Tandhygienistprogrammet som är 120–180 högskolepoäng. Samtliga …

Undervisnings- och examinationsformerna inom programmet präglas av mångfald så att varje student, oavsett lärstil, ska få bästa förutsättningar till utveckling. Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig tandsköterska. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Orofacial Medicin, Folktandvården Vetlanda, Folktandvården Region Jönköpings län, Odontologiska institutet Jönköping, Oral Care, Praktikertjänst och utan allmän behörighet från gymnasieskolan infördes (16).

Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och Som tandhygienist samarbetar du främst med tandläkare och tandsköterskor. Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, 

106 30 STOCKHOLM. Vid prövningen av om legitimation ska meddelas kommer en kontroll mot belastningsregistret att göras (16 c § och 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister). Tandhygienister arbetar inom offentlig vård eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Tandhygienister kan även inneha arbetsledande befattningar inom tandvården.

Specialisering inom olika verksamhetsområden ingår ej. Programmet utgör grund för fortsatt utbildning till bl.a. kandidat­examen i odontologisk profylaktik. utan allmän behörighet från gymnasieskolan infördes (16). År 1992 fastslogs att utbildningen till tandhygienist skulle omfatta 80 högskolepoäng, vilket innebar två års heltidsstudier där den studerande erhöll yrkesexamen och möjlighet att söka legitimation för yrket hos Socialstyrelsen (17). Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A … Grundläggande behörighet 1§ Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som.