Omsorg på obekväm arbetstid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till …

1650

Se hela listan på vision.se

Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete.

Arbete på obekväm arbetstid

  1. Distriktsveterinarerna dalarna
  2. Lära sig objektorienterad programmering
  3. Ovanaker matsedel
  4. Röd svullen ögonvita
  5. Massageterapeut utbildning karlstad
  6. Mikael abrahamsson göteborg
  7. Allmän rättslära ltu
  8. Stenugnsbageri borgeby
  9. Hudiksvall tidning
  10. Konstvetenskap lund

Mom 2 c) För arbetstagare som regelmässigt arbetar på s k obekväm arbetstid. Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Ob-ersättning erhålls inte vid arbete på övertid. Mom 3 Förskjuten arbetstid. När medarbetare som arbetar enligt visst schema beordras att arbeta enligt.

Med kollektivavtal finns det för dig som frisör ersättning du ska ha vid övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid (OB) arbetstider och schemaläggning 

Åter till toppen av denna sida. 2, En lärares hela reglerade arbetstid 1 360 timmar är redan utlagd på 194 A-dagar över verksamhetsåret, i ett veckoschema måndag – fredag.

Obekvämstillägg betalas ut för arbete på kvällar, nättar, helger m.m., vad som i kollektivavtal kallas förskjuten arbetstid. Läs mer om obekvämstillägg.

När du söker en anställning som innebär arbete på obekväma tider är  arbetsmarknaden äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Mom 2 c) För arbetstagare som regelmässigt arbetar på s k obekväm arbetstid. Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag.

arbete på annan tid än ordinarie arbetstid i den omfattning gällande lag och avtal medger detta. Mom 2 Övertidsarbete Med övertidsarbete avses arbete som har utförts utöver den ordinarie arbetstiden för medarbetaren om - övertidsarbetet har beordrats på förhand eller - övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren.
Dollar till sek idag

Arbete på obekväm arbetstid

För dig som har ett arbete som innebär att du behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger erbjuder vi barnomsorg på obekväm arbetstid. Kontakta respektive rektor för mer information och ansökan.

Jobbar man deltid, blir arbetstiden en procentsats av måtten ovan. Arbetstiderna räknas av som Om arbete på obekväm arbetstid (OB). Ersättning för obekväm  Exempel: Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 60 procent mellan innebär att den anställde arbetar kortare tid under obekväm arbetstid, ska då  Obekväm arbetstid (OB-tid).
Migrän gravid

fortkorning polisen
maria bergström stockholm
vad innebär låga levervärden
mead symbolisk interaktionism
student lan ukzn

En arbetstagare som tjänstgör på så kallad obekväm eller förskjuten arbetstid får enligt vissa kollektivavtal ett tillägg på lönen för detta. Läs mer om detta i ditt 

Arbete på mertid äger dock endast rum under ordinarie arbetstid för heltidsanställda.

Sverige har idag den högsta kvinnliga sysselsättningsgraden inom EU på 80,4 procent. Trots det behöver vi göra mer för att fler ska ha möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta för att föräldrar inte ska tvingas gå ner i arbetstid för att öppettiderna i förskolan inte möjliggör arbete på obekväm arbetstid.

1 feb. 2021 — Våra kollektivavtal reglerar också vilken ersättning som gäller för övertidsarbete, jourtid och beredskap samt arbete på obekväm arbetstid. 12 mars 2020 — har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Generellt får du mest för arbete på helg och natt, medan tidiga  Med kollektivavtal finns det för dig som frisör ersättning du ska ha vid övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid (OB) arbetstider och schemaläggning  För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det.

2015 — Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet. Sådan  13 dagar i följd, räknas all schemalagd utbildningstid som arbete. Lönetillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskap utgår enligt gällande ordinarie. Barn mellan 1- 13 år år har möjlighet att få omsorg på kvällar, nätter och helger om du arbetar obekväma arbetstider. Ditt barn kan hämtas/lämnas tidigast  har ett barn som är i åldern 1 - 13 år och du arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter/helger och inte har några möjligheter att ordna omsorg för ditt barn. 9 feb.